Tankkeuring ADR grondzuiger

ADR tankkeuringen zijn ondertussen gesneden koek voor ons mogen we toch wel zeggen. Van exotische voertuigen kijken wij niet zomaar meer op, maar deze "big boy" was toch wel weer een uitdaging! Toch is het (met gewaardeerde hulp van de machinist) weer gelukt om deze weer 3 jaar "proof" te krijgen.

A. de Reus heeft meerdere van deze machines en gebruikt deze om zuig-, graaf- of blaaswerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen uit te voeren. Zoals het leegzuigen van kelders en silo’s. Maar ook voor saneringswerkzaamheden, onderhoud van wegen, opruimwerkzaamheden na calamiteiten en het vrijleggen van kabels, leidingen en boomwortels.
Door de gigantische zuigcapaciteit (19.000 m3/h) zuigen deze units onder meer grond, grind, zand, water, slib, split, slakken, as, poeder, houtsnippers, kolen, cement, mengels van stoffen, grote stenen tot +/- 10 kilogram en overige materialen tot Ø 27 centimeter.

Sluiten